MEDAILY

 

Obsah :

Poradie úspešnosti našich hráčov na M SR jednotlivcov vo všetkých vekových kategóriach

Poradie úspešností jednotlivých vekových kategórií

+ Jedna z medailí bola v dvojhre

++ Niektorí hráči získali medaily vo viacerých kategóriách

 


Poradie úspešnosti hráčov nášho oddielu na M SR jednotlivcov vo všetkých vekových kategóriach

Rok 2011
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Vícen Martin

1

1+

1

U19

2. Vícen Jarolím ml.

 1+

 

 

dospelí 

3. Haring Miroslav

  1

 

 

U19

4. Šulko Marian   

          

    1+  

    

 dospelí 

5 - 6. Kudláčová Alexandra

 

 

    1

U17

Krakovská Hana

 

 

  1 

U17

   

     

 

        

 

1. Budinský Ľubomír

   2+   

   1  

 

st. veteráni

2. Mrázová Ivana

2+   

     

 

ml. veteráni

3. Sládek Dušan

   1+

 

st. veteráni

4. Klečková Adriana

 

  1  

1  

  st. veteráni  

5 -6. Sitár Ján

     

 1

 

st. veteráni

Borošová Beata

      

   1 

 

st. veteráni

7. Guldan Filip

      

       

2

st. veteráni

8. Mészáros Roman

      

        

1+

ml. veteráni

9. Vícen Jarolím st.

      

         

1

ml. veteráni

SPOLU 8 7 8    

 

Rok 2010
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Vícen Martin

1

3+

 

U17+U19

2. Haring Miroslav

 1

 1

 

 U17+U19 

3. Šulko Marian 

  1

 

 1+

dospelí

4. Vícen Jarolím ml.  

          

    1+  

  1  

 dospelí 

5. Štefániková Gabriela

 

 

    1

dospelí

6. Kuchyňár Martin

 

 

  1 

U19

7. Kubiček Michal 

      

   

 1

U15

   

     

 

        

 

1. Budinský Ľubomír

   2+   

   1  

 

st. veteráni

2. Mrázová Ivana

     1      

     2+   

 

ml. veteráni

3. Sitár Ján

  

 

st. veteráni

4. Sládek Dušan

 

  2+  

  

  st. veteráni  

5. Polakovičová Alena

     

 2+

 

najst. veteráni

6. Klečková Adriana

      

   2  

 

st. veteráni

7. Borošová Beata

      

    1    

2+

st. veteráni

8. Mészáros Roman

      

     1    

1

ml. veteráni

9. Vícen Jarolím st.

      

         

1

ml. veteráni

SPOLU 7 16 9    

 

Rok 2009
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Vícen Martin

2

1+

 

U17

2. Haring Miroslav

 1

 

 

 U17 

3. Šulko Marian 

 

 1+

dospelí

4. Kuchyňár Martin

 

  1+ 

U19

5. Vachálek Juraj     

      

 1  

 

U19

6. Kubiček Michal

  

     1

   

U13

7-8. Vícen Jarolím  

          

      

   3+  

 dospelí 

Štefániková Gabriela

 

 

   3+

dospelí

   

     

 

        

 

1. Budinský Ľubomír

   3+   

     

 

st. veteráni

2. Sládek Dušan

     1      

     1+   

 

st. veteráni

3. Klečková Adriana 

 

 2 

 

st. veteráni

4. Borošová Beata

 

   1  

 2+ 

  st. veteráni  

5. Mešťánek Eugen

     

 1

 

st. veteráni

6. Guldan Filip

      

        

 3+

st. veteráni

7-8. Sitár Ján 

      

        

1

st. veteráni

Filová Vladimíra 

      

         

1

st. veteráni

SPOLU 7 10 15    

 

Rok 2008
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Šulko Marian

1+

 

 

dospelí

2. Kuchyňár Martin

  

2

 1+

U17+U19 

3. Vachálek Juraj 

 

2

 1+

U19

4. Poláková Linda

 

2

1 

U19+dosp.

5. Haring Miroslav     

      

  2  

 

U15

6. Vícen Martin

  

1

  2+ 

U15

7. Vícen Jarolím  

          

    1+  

  1  

 U19 

8. Štefániková Gabriela

 

 

    1

dospelí

9. Fašung Tomáš

     

 

  1 

U19

   

    

 

       

 

1. Sládek Dušan

   2+   

     

2  

st.+ml.vet.

2. Guldan Filip

           

     3+   

 

st. veteráni

3. Klečková Adriana 

 

  1  

 2+

st. veteráni

4. Budinský Ľubomír

 

    1+  

 1 

  ml. veteráni  

5. Sitár Ján 

     

1

1

st. veteráni

6. Borošová Beata  

      

    1    

 

st. veteráni

7. Konečný Cyril 

      

       

  1+

najst. veteráni

8. Mészáros Roman 

      

         

1

ml. veteráni

SPOLU 3 17 16   

 

Rok 2007
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Vachálek Juraj

2+

1

 

U17

2. Šulko Marian

  1+ 

1

1

dospelí

3. Haring Miroslav 

1

 

  2+

U15

4. Vícen Martin

1

 

   1+ 

U15

5. Vícen Jarolím      

      

    2+  

1

U19+dospelí

6. Fašungová Monika     

  

  2+

 1 

U19

7. Fašung Tomáš   

          

   1  

  2  

U17+U19 

8. Poláková Linda

 

1

    1+

U19

9. Kuchyňár Martin

    

 1 

   1+ 

U17

10. Štefániková Gabriela

   

 

   1 +

dospelí

  

     

    

  

 

1. Mrázová Ivana

     2+    

 1   

 

ml. veteráni

2. Sládek Dušan

 2+

 1  

 

st. veteráni

3. Budinský Ľubomír

 

 2  

   1+ 

  ml. veteráni  

4. Mešťánek Eugen 

    

1

1

ml.+st. veteráni

5. Guldan Filip 

    

     

  3+

st. veteráni

5. Sitár Ján 

    

     

 3+

st. veteráni

7. Konečný Cyril

    

       

 1+

najst. veteráni

SPOLU 9 14 20   

 

Rok 2006
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Haring Miroslav

3+

  

 

U13

2. Šulko Marian

  2+ 

 

  

dospelí

3. Vícen Martin

1

 1+

U13

4. Fašungová Monika

 

  2+  

  

U19

5. Vícen Jarolím      

      

   

4+

U17+U19

6. Fašung Tomáš        

  

  

 2+  

U17

7. Kuchyňár Martin   

          

      

 2+  

U15 

8. Poláková Linda

 

 

  2

U17+U19

9. Štefániková Gabriela

    

      

 1  

dospelí

10. Martišová Dominika

   

 

 1  

U19

  

     

    

  

 

1. Sitár Ján

     2+    

1   

 

st. veteráni

2. Guldan Filip

2

1+  

 

st. veteráni

3. Budinský Ľubomír

 1

  

2+ 

  ml. veteráni  

4. Filová Vladimíra 

    

    

 2+

st. veteráni

SPOLU 11 5 17   

 

Rok 2005
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Haring Miroslav

 3+   

     U13
2. Fašung Tomáš   2       2+  U15+U17
3. Haringová Barbora

    1

 1+ U15
4. Vícen Martin 1 1      U13
5. Vachálek Juraj           1+      1 U15
6.-7. Šulko Marian         1         dospelí
Felgrová Alexandra                       dospelí 
8. Fašungová Monika    1  1+ U17
9. Vícen Jarolím        1     1   U17+U19
10.-15. Krška Roman        1   dospelí
Navrátil Lukáš      1 dospelí
Klečková Vanda      1 U19
Poláková Linda      1 U19
Andraščík Matej      1 U17
Kuchyňár Martin      1 U15
                 
1. Budinský Ľubomír  1+  2   ml. veteráni
2. Guldan Filip 1 1+ st. veteráni
3. Mešťánek Eugen  1     2+ st. veteráni
4. Filová Vladimíra     2+ 1 st. veteráni
5. Sitár Ján     1+ 2 st. veteráni
6. Sládek Dušan    1   ml. veteráni
7. Konečný Cyril      1 st. veteráni
SPOLU 13 11 19   

 

Rok 2004
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Šulko Marian 2+   1  dospelí
2. Haring Miroslav         3+ U13
3-6. Haringová Barbora

 

   1 U15
       Klečková Nina        1 U15
       Vícen Jarolím         1 U15
       Vícen Martin        1  U13
                     
1. Mešťánek Eugen  2  1  1+ veteráni
2. Guldan Filip    2+     1       veteráni
3-4. Budinský Ľubomír     1   1+   veteráni
      Sládek Dušan    1 1+ veteráni
SPOLU 6 4 11   

 

Rok 2003
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Šulko Marian 2+     dospelí
2. Haringová Barbora 1  2+    U13
3. Krška Roman

 

 1   U19
4-7. Pastuchová Lujza        1 U17
  Klečková Vanda         1 U17
  Andraščík Matej        1  U15
  Vícen Jarolím        1 U15
                   
1. Guldan Filip  2  1+   veteráni
2. Mešťánek Eugen 2+     2 veteráni
3. Budinský Ľubomír      2   1+   veteráni
4. Rozsívalová Anna              1+  2 veteráni
5. Sládek Dušan      1  1+ veteráni
6. Konečný Cyril        2+ veteráni
7-8. Sitár Ján      1 veteráni
Petreková Oľga      1 veteráni
SPOLU 7 8 14   

 

Rok 2002
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1-2.  Mešťánek Eugen 2+  1   veteráni
Rozsívalová Anna 2+  1    veteráni
3. Guldan Filip

  2

   1+   veteráni
4. Budinský Ľubomír 2+       veteráni
5. Šulko Marian 1       dospelí
6. Sitár Ján     veteráni
7. Krška Roman    2+   U19
8. Koščová Katarína      2+ dospelí
9-11. Felgr Martin     1 dospelí
 Felgrová Alexandra     1 dospelí
 Mračnová Ivana      dospelí
12-13. Martišová Dominika       1 U13
 Poláková Linda      1 U13
14. Konečný Cyril     1 veteráni
SPOLU 10 5 8

 

Rok 2001
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Kousalová Iveta 3+   2+ U17, dospelí
2. Guldan Filip 3+     veteráni
3. Krška Roman 2 1+ 1 U17, U19
4. Šulko Marian 2+     dospelí
5. Budinský Ľubomír 2+     veteráni
6. Serdulová Milica   2+ 1 veteráni
7. Sitár Ján   2   veteráni
8. Matejka Michal   1 2+ dospelí
9. Sládek Dušan   1+ 1 veteráni
10. Mešťánek Eugen   1 1 veteráni
11. Felgr Martin   1   dospelí
12. Šidlová Kristína   1   U15
13. Komorník Peter     2+ U19
14. Celler Juraj     2+ veteráni
15. Koščová Katarína     1 dospelí
SPOLU 12 10 13

 

 

Rok 2000
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Šulko Marián 2+     dospelí
2. Budinský Ľubomír 1+ 1   vereráni
3. Sládek Dušan 1 1+   veteráni
4. Celler Juraj 1     veteráni
5. Guldan Filip   2 1+ veteráni
6. Serdulová Milica   1+ 1 veteráni
7. Šidlová Kristína   1   U15
8. Kousalová Iveta     3+ U17, U19
9. Krška Roman     3+ U17
10. Puchoň Jozef     2+ U19
11. Komorník Peter     2+ U17
12. Koščová Katarína     2 U19, dospelí
13-14. Mešťánek Eugen     2 veteráni
13-14.Sitár Ján     2 veteráni
15. Kenížová Zuzana     1+ dospelí
16. Mračnová Ivana     1 dospelí
17. Fabová Silvia     1 U13
SPOLU 5 6 21

 

Rok 1999
Poradie, meno Zlato Striebro Bronz v kategóriach
1. Kousalová Iveta 2+   4+ U15, U17, U19
2. Šulko Marián 2+     dospelí
3. Budinský Ľubomír 2+     veteráni
4. Guldan Filip 1   1 veteráni
5-6. Sládek Dušan   2+   veteráni
5-6 Holobradá Mariana   2+   veteráni
7. Šidlová Kristína   1 1 U13
8. Konečný Cyril   1+   veteráni
9. Mešťánek Eugen     3+ veteráni
10. Kutlíková Zuzana     2+ U13
11. Krška Roman     2 U15, U17
12. Puchoň Jozef     1+ U19
13-14. Kitt Roland     1 dospelí
13-14. Guldanová Zuzana     1 dospelí
15. Koščová Katarína     1 U19
16. Komorník Peter     1 U17
17-18. Serdulová Milica     1 veteráni
17-18. Sitár Ján     1 veteráni
SPOLU 7 6 20
 

Poradie úspešností jednotlivých vekových kategórií

 

Rok 2011
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
starší veteráni 3 5 3 6
starší dorast U19 2 1 2
mladší veteráni 2   2 3
dospelí 1  1   2
mladší dorast U17     2 2
SPOLU 8 7 8 15

 

Rok 2010
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
starší veteráni 3 6 2 5
mladší dorast U17 2   2
mladší veteráni 1  3 2 3
dospelí 1  1 3 3
starší dorast U19    2  1 3
najstarší veteráni    2   1
starší žiaci U15      1 1
SPOLU 7 16 9 16++

 

Rok 2009
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
starší veteráni 4 5 7 8
mladší dorast U17 3  1    2
starší dorast U19    2 1 2
dospelí    1 7 3
mladší žiaci U13      1   1
SPOLU 7 10 15 16

 

Rok 2008
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
starší veteráni 2 6 4 5
dospelí 1   2 3
starší dorast U19    6 3 5
starší žiaci U15    3 2 2
mladší veteráni      1  3 3
mladší dorast U17      1 1 1
najstarší veteráni          1 1
SPOLU 3 17 16 17++

 

Rok 2007
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
mladší veteráni 2 3 2 3
starší veteráni 2 2 6 4
mladší dorast U17 2  2 3 3
starší žiaci U15 2      3 2
dospelí  1   1  3 3
starší dorast U19     6 2 4
najstarší veteráni        1 1
SPOLU 9 14 20 17++

 

Rok 2006
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
starší veteráni 4 2 2 3
mladší žiaci U13 4 1 1 2
dospelí 2   1 2
mladší veteráni     2 1
starší dorast U19   2  4 4
mladší dorast U17       5 3
starší žiaci U15     1
SPOLU 11 5 17 14++

 

Rok 2005
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
starší žiaci U15 4 1 4 4
mladší žiaci U13 4   1    2
starší veteráni 2 4 7 5
dospelí  2     2  4
mladší veteráni  1 3   2
mladší dorast U17     2 4
starší dorast U19     3
SPOLU 13 11 19 22++

 

Rok 2004
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
Starší veteráni 4 1 1 2
Dospelí 2         1 1
Mladší veteráni   3  2  3
Mladší žiaci U13        4 2

Starší žiaci  U15

             3
SPOLU 6 4 11 10++

 

Rok 2003
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
Starší veteráni 3 2 2 4
Dospelí 2       1
Mladší veteráni 3 7
U13 1   2    1
U19   1   1
U17      2
U15     2
SPOLU 7 8 14 15++

 

Rok 2002
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
Veteráni 9 3 1 6
Dospelí 1    5
U19   2   1
U13      2 2
SPOLU 10 5 8 14

 

Rok 2001
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
Veteráni 5 6 5 7
U17 5 1   2
Dospelí 2 2 5 5
U15   1   1
U19     3 2
U13       -
SPOLU 12 10 13 15++

 

Rok 2000
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
Veteráni 3 5 6 7
Dospelí 2   3 4
U15   1   1
U17     7 3
U19     4 3
U13     1 1
SPOLU 5 6 21 17++

 

Rok 1999
Veková kategória Zlato Striebro Bronz Počet medailistov
veteráni 3 5 6 8
dospelí 2   2 3
U15 2   2 2
U13   1 3 2
U17     4 3
U19     3 3
SPOLU 7 6 20 18++

Späť na hor

Späť na úvod

Posledná úprava stránky bola vykonaná 10.6.2011