ČLENOVIA A HRÁČI

 

 

Obsah:

Zoznam aktívnych hráčov registrovaných v SZBe

Informácie o členoch a hráčoch bedmintonového oddielu TJ SPOJE BRATISLAVA

Oddielové akcie


Zoznam aktívnych hráčov registrovaných v SZBe

 1. -
 2. Budinský Ąubomír, Bokes Jakub, Bučko Samuel, Borąčová Petra
 3. Chudíc Alex
 4. Ďurman Juraj, Dolinayová-Kutlíková Zuzana,
 5. Ehnová Tereza
 6. Faąung Tomáą
 7. Guldan Filip,Garasová Petra, Galovič Matúą
 8. Haring Miroslav
 9. -
 10. Jurina ©imon
 11. Kitt Roland, Klečková Vanda, Krąka Roman, Kuchyňár Martin, Kudláčová Alexandra, Krakovská Hana, Kubiček Michal, Kováčová Kristína, Kováčová Bianka ,Korbaą Oliver, Kejstová Katarína, Kudláč Andrej
 12. Lauková Michaela,Lauková Lucia
 13. Matzová Zuzana, Meszáros Roman, Mrázová Ivana, Minarovičová Katarína, Marček Branislav
 14. Novomeský Michal, Nagyidai Ernest
 15. Otruba Martin
 16. Poláková Linda, Prokop Vladimír
 17. -
 18. -
 19. Sitár Ján, Sládek Duąan, ©ulko Marián, Strmeňová Eva,Sýkorčin Martin,Szabó Richard
 20. -
 21. -
 22. Vachálek Juraj, Vícen Martin, Velič Alexander, Vojteková Lucia
 23. -
 24. -
 25. -
 26. ®áčik Lukáą,

Informácie o členoch a hráčoch bedmintonového oddielu TJ SPOJE BRATISLAVA

Vysvetlivky:

"A"

-

"B"

BUDINSKÝ ĄUBOMÍR

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
10.5.1958 III. DOSP. 1977
 

BOKES JAKUB

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
26.8.1998 III. U15 2009
 

BUČKO SAMUEL

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
23.6.1999 II. U13 2009
 
 

BOR©ČOVÁ PETRA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
24.3.1997 III. U15 2010
 

"C"

CHUDÍC ALEX

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
18.10.2000 III. U13 2011

"D"

ĎURMAN JURAJ

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
29.12.1976 - - 1987

DOLINAYOVÁ-KUTLÍKOVÁ ZUZANA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
21.4.1986 - - 1995
 
 
 
"E"

EHNOVÁ TEREZA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
25.8.1999 II. U13 2009
 

"F"


FA©UNG TOMÁ©

 
 
Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
13.1.1990 II. DOSP. 2001


"G"


GULDAN FILIP

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
25.10.1951 III. DOSP. 1969
 

GARASOVÁ PETRA


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
26.5.1993 III. DOSP. 2005
 

GALOVIČ MATÚ©


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
9.3.2001 III. U13 2010
 

"H"

 

HARING MIROSLAV

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
12.2.1993 I. U19 2001

"I"

-

"J"

JURINA ©IMON


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
14.10.1994 II. U17 2006

"K"

KITT ROLAND

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
15.9.1977 II. DOSP. 1987

KLEČKOVÁ VANDA

 

Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
6.1.1986 II. DOSP. 1998

KR©KA ROMAN

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
6.4.1984 - - 1995

KUCHYŇÁR MARTIN

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
27.4.1991 II. DOSP. 1999

KUDLÁČOVÁ ALEXANDRA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
2.12.1994 II. U17 2003
 

KRAKOVSKÁ HANA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
25.11.1995 II. U17 2005

KUBIČEK MICHAL

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
10.8.1996 II. U17 2005

KOVÁČOVÁ KRISTÍNA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
29.1.1993 III. DOSP. 2006

KOVÁČOVÁ BIANKA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
11.4.1997 III. U15 2011

KORBA© OLIVER

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
28.2.1994 - - 2007

KEJSTOVÁ KATARÍNA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
1.7.1995 III. U17 2008

KUDLÁČ ANDREJ

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
4.4.2002 III. U13 2009

"L"


LAUKOVÁ MICHAELA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
27.10.1985 - - 1997


LAUKOVÁ LUCIA


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
23.9.1997 III. U15 2008

"M"

MATZOVÁ ZUZANA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
13.8.1978 - - 1987

MESZÁROS ROMAN

 

Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
13.11.1965 - - 1978

MRÁZOVÁ IVANA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
18.9.1976 - - 1991

MINAROVIČOVÁ KATARÍNA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
18.7.1981 - - 1992

MARČEK BRANISLAV

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
13.6.2001 III. U13 2010
 

"N"

NOVOMESKÝ MICHAL


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
27.12.1984 II. DOSP. 1999

NAGYIDAI ERNEST


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
19.4.2001 III. U13 2010

"O"

OTRUBA MARTIN

 

Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
1.11.1995 III. DOSP. 2009

"P"

POLÁKOVÁ LINDA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
13.4.1989 III. DOSP. 1999

PROKOP VLADIMÍR


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
28.11.1983 II. DOSP. 1995

"Q"

-

"R"

-

"S"

SITÁR JÁN

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
23.10.1954 III.

DOSP.

1972

SLÁDEK DU©AN

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
15.11.1956 - - 1972

©ULKO MARIÁN

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
28.11.1976 I. DOSP. 1989

STRMEŇOVÁ EVA


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
16.8.1982 III. DOSP. 1997

SÝKORČIN MARTIN


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
18.8.1999 III. U13 2011

SZABÓ RICHARD


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
3.3.1998 III. U15 2011

"T"

-

"U"

-

"V"

VACHÁLEK JURAJ


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
31.10.1990 II. DOSP. 2002

VÍCEN MARTIN

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
14.1.1993 I. U19 2000

VELIČ ALEXANDER

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
4.8.1999 II. U13 2009

VOJTEKOVÁ LUCIA

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
15.7.2001 III. U13 2010

"Z"

®ÁČIK LUKÁ©

 


Dátum narodenia Výkonnostná trieda v kategórii členom TJ od roku
13.2.2000 III. U13 2011


Oddielové akcie

OSLAVA FILIPOVÝCH 50 NARODENÍN

 

POSEDENIE V RE©TAURÁCII NA VŔ©KU PO ZÍSKANÍ TITULU

 

                              

                               

 

LETNÉ KONDIČNÉ SÚSTREDENIE - SÚ© 2003

 

 

CEVA 2004 - NOVOROČNÝ TURNAJ ©TVORHIER

UKONČENIE SEZÓNY 2004

LETNÉ KONDIČNÉ SÚSTREDENIE - SÚ© 2004

LETNÉ KONDIČNÉ SÚSTREDENIE - SÚ© 2006

 

Spä» na začiatok

Spä» na úvod

Posledná úprava stránky bola vykonaná 9 .9.2011