DOMOVSKÁ STRÁNKA
                               
 

Obsah:

Informácie o bedmintonovom oddieli TJ Spoje Bratislava k 1.9.2011

Domáce akcie


Informácia o bedmintonovom oddieli TJ Spoje Bratislava k 1.9.2011

 

1. Výbor bedmintonového oddielu:
Predseda: Ing. Dušan Sládek
Hospodár: Ing. Ľubomír Budinský
Tajomník: RNDr. Filip Guldan, CSc.

2. Reprezentanti SR:
dospelí: Marián Šulko
juniori:   Martin Vícen, Miroslav Haring

3. Tréneri:

Oddieloví tréneri                                                                                                                                

II.trieda: Filip Guldan, Roland Kitt, Zuzana Matzová, Juraj Ďurman, Eva Strmeňová, Michal Novomeský, Ľubomír Budinský
III.trieda: Michaela Lauková, Zuzana Dolinayová-Kutlíková, Robert Antl, Vladimír Prokop, Juraj Vachálek, Linda Poláková, Marián Šulko
bez triedy: Vanda Klečková, Roman Krška, Martin Kuchyňár, Miroslav Haring

Komerční tréneri                                                                                                               

Michaela Lauková, Juraj Vachálek


4. Tréningové hodiny:


ŠH  Vlastenecké námestie - Petržalka :  Pondelok 17.00-19.00


ŠH  Harmincova - Dúbravka: Utorok 19.00-21.00


ŠH  Harmincova - Dúbravka: Streda 16.00-18.00


ŠH  Harmincova - Dúbravka: Štvrtok 19.00-21.00

                                                           
Príprava mládeže v školských krúžkoch:

ZŠ Malokarpatské námestie - Lamač:

Pondelok: 15.00-18.00

Streda: 15.00-18.00

Štvrtok: 16.00-18.00

Piatok: 16.00-18.00

5. Kontakt:
RNDr. Filip Guldan, CSc., Studenohorská 30, 841 03 Bratislava
č.tel. zam.: 0906171420
č.tel. doma: 64780196
e-mail : filip.guldan@socpoist.sk


Plánované súťaže v Bratislave

Organizované naším oddielom v hale BBC.

Oficiálny začiatok súťaží je od 9:00 s výnimkou kvalifikačných stretnutí, tie začnú od 15:00.

K tomuto rozpisu pribudnú ešte súťaže II. a III.ligy, ktoré zatiaľ nie sú vylosované.

- 10.9.2011,        sobota          Turnaj Grand Prix A juniorov

- 11.9.2011,       nedeľa          Turnaj Grand Prix BQ starších žiakov

- 7.10.2011,       piatok            Turnaj Grand Prix A dospelých - kvalifikácia

- 8.10.2011,       sobota           Turnaj Grand Prix A dospelých - hlavná súťaž

- 9.10.2011,       nedeľa           Turnaj Grand Prix A dospelých - finálové zápasy

- 22.10.2011,     sobota           Turnaj Grand Prix BQ mladších žiakov  

- 23.10.2011,     nedeľa          Turnaj Grand Prix BQ mladšieho dorastu

- 12.11.2011,     sobota           Turnaj Grand Prix B dospelých

- 10.12.2011,     sobota            I. liga dospelých

- 11.2.2012,       sobota           Oblastné majstrovstvá družstiev žiakov

- 24.2.2012,       piatok            OM jednotlivcov dospelých - kvalifikácia

- 25.2.2012,       sobota           OM jednotlivcov dospelých - hlavná súťaž

- 3.3.2012,         sobota            Oblastné majstrovstvá družstiev juniorov

- 10.3.2012,      sobota             Majstrovstvá SR družstiev juniorov

- 6.5.2012,        nedeľa            Turnaj Grand Prix B dospelých


Späť na hor

Späť na úvod

 

Posledná úprava stránky bola vykonaná 30.8.2011